Tjenester

Tjenester

gravetjenester

Gravetjenester

Vi tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

sprengningRivning

Sprengning og rivning

Bømlo Maskin AS utfører tjenester innen sprenging. Vi tar både mindre oppdrag, som sprengning av garasjetomter, og større oppdrag, som sprengning av industriområder og parkeringsplasser.

vannAvløp

Vann og avløp

På hytter eller utenfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk fra hytter/boliger.

fyllmasserBroyting

Fyllmasser og brøyting

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at veibanen blir brøytet og saltet.
Bømlo Maskin AS transporterer og selger pukk, stein, jord og sand.

spesialfelt

Spesialfelt

Natursteinsmuring, sprengning og planering av hustomter/byggefelt, fjellspyling, grunnarbeid i sjø samt lektertransport.

veibygging

Veibygging

Bømlo Maskin AS utfører klargjøring før asfaltering av private mindre veier og parkeringsplasser.

Kontaktinformasjon

Andal, 5443 Bømlo
post@bomlomaskin.no
909 15 854

For mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet, ta kontakt via e-post eller telefon.