Maskinentreprenør i Sunnhordland

Bømlo Maskin AS

Entreprenørtjenester på Haugalandet og i Sunnhordland

Bømlo Maskin AS har hovedsete på Søra Bømlo, men utfører entreprenørtjenester i hele Sunnhordaland og på Haugalandet. Bømlo Maskin AS utfører blant annet lekterarbeid og annet arbeid i sjø som dykking, sprenging og oppføring av kaianlegg – i tillegg til graving, riving, legging av vann og avløpsrør og brøytetjenester.

gravetjenester

Gravetjenester

Vi tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

sprengningRivning

Sprengning og rivning

Bømlo Maskin AS utfører tjenester innen sprenging. Vi tar både mindre oppdrag, som sprengning av garasjetomter, og større oppdrag, som sprengning av industriområder og parkeringsplasser.

vannAvløp

Vann og avløp

På hytter eller utenfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk fra hytter/boliger.

fyllmasserBroyting

Fyllmasser og brøyting

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at veibanen blir brøytet og saltet.
Bømlo Maskin AS transporterer og selger pukk, stein, jord og sand.

dykk

Anleggsdykking

Bømlo Maskin AS har eget dykkelag med mobil dykkestasjon som er lett å etablere på arbeidsplassen.

veibygging

Veibygging

Bømlo Maskin AS utfører klargjøring før asfaltering av private mindre veier og parkeringsplasser.